Dimensioneringsunderlag

Dimensioneringsunderlaget definieras i SS-EN 1090-1 som dokument som innehåller all nödvändig information för dimensionering av komponenten, med hänsyn tagen till avsedd användning. Dimensioneringsunderlaget kan liknas vid vad som ofta kallas systemhandlingar.

 

Bearbetade stålkomponenter är ofta skräddarsydda eftersom de är anpassade till enskilda byggnadsverk. Med begreppet dimensioneringsunderlag menas den specifikation eller de specifikationer som utarbetas för ett specifikt byggnadsverk. Med hänsyn till de delar av byggnadsverket som i dimensioneringsunderlaget är redovisade som bärande stålkonstruktioner förutsätts det att den som är ansvarig för dimensioneringen av bärande komponenter även tar fram konstruktionsritningar och/eller handlingar som innehåller all nödvändig information för att ta fram tillverkningsritningar.

 

Om t ex inte alla knutpunkter är dimensionerade måste stålentreprenören själv dimensionera det som är nödvändigt för att ta fram komponentspecifikationer och tillverkningsritningar. Även resultatet av detta projekteringsarbete, normalt konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar, betraktas i SS-EN 1090-1 som en del av dimensioneringsunderlaget.