EKS

För PBL:s krav på bärförmåga, stadga och beständighet hänvisar Boverkets regelsamling för byggande, BBR, numera till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Tidigare hänvisade BBR till Boverkets konstruktionsregler, BKR, men BKR ersattes vid årsskiftet 2010/11 av de europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS. Författningen har redan kommit ut i flera versioner och den senaste kallas EKS 9. EKS kan laddas ned kostnadsfritt på www.boverket.se.

 

Läs mer om EKS här