Eurokoderna

De europeiska konstruktionsstandarderna (eurokoderna), har tagits fram av det europeiska standardiseringsorganet CEN på uppdrag av EU-kommissionen. Efter att ha funnits tillgängliga som ett möjligt alternativ till de nationella byggreglerna under en övergångsperiod är nu eurokoderna fullt ut införda inom hela EU och EFTA. I Sverige gäller eurokoderna för byggprojekt med bygganmälan efter 2 maj 2011.

 

Läs mer om eurokoderna här