Inköp av projektering

Om man följer begreppen i SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2 bör inköp av projekteringen av ett stålbärverk baseras på ett dimensioneringsunderlag (ungefär systemhandlingar) och det som projekteringen ska leverera är komponentspecifikationer samt en förteckning över utförandekrav, vilket motsvarar vad som brukar kallas tillverkningsritningar.

 

I Sverige är dock byggnadskonstruktörens uppdrag ofta avgränsat till att leverera vad vi normalt kallar bygghandlingar varefter tillverkaren själv svarar för detaljerade tillverkningsritningar utifrån dessa bygghandlingar.har stor påverkan på byggkostnaden!

 

Läs mer om inköp av projektering här