Inköp av tillverkning

Endast tillverkning

Tillverkning ska enligt SS-EN 1090-1 baseras på komponentspecifikationer samt en förteckning över utförandekrav (ungefär tillverkningsritningar), men i praktiken baseras inköp av tillverkning normalt på bygghandlingar.

 

Tillverkaren ska vara certifierad enligt SS-EN 1090-1 för aktuell utförandeklass.

 

Tillverkaren ska leverera CE-märkta komponenter tillverkade enligt komponentspecifikationerna med tillhörande prestandadeklarationer.

 

 

Tillverkning inklusive dimensionering

Bör baseras på ett dimensioneringsunderlag (ungefär systemhandlingar).

 

Tillverkaren ska vara certifierad enligt SS-EN 1090-1 för aktuell utförandeklass. Tillverkarens FPC ska även omfatta dimensioneringsprocessen.

 

Tillverkaren ska leverera CE-märkta komponenter tillverkade enligt komponentspecifikationerna med tillhörande prestandadeklarationer.

 

 

Läs mer om inköp av tillverkning här