Kontrollaktiviteter ingår i samtliga tre delmoment av en stålentreprenad. Vad som ska kontrolleras, hur kontrollerna ska genomföras och av vem i de olika delmomenten påverkas i varierande grad av PBL, EKS, SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2. Figuren ovan ger en översikt över kontrollaktiviteterna i de tre delmomenten av en för en stålentreprenad. Genom att klicka i figuren får du mer specifik information om det du klickar på. Genom att klicka på knapparna till vänster får du mer detaljerad information om kontrollaktiviteter kopplade till tillverkning i verkstad respektive på byggplatsen.