Kontroll enligt SS-EN 1090-1

Reglerna om utförandekontroll i PBL och EKS avser endast utförande på byggplatsen. Kontroll av tillverkning/utförande som utförs före leverans till byggplatsen förutsätts hanteras på annat sätt, t ex via systemet med CE-märkning enligt Byggproduktförordningen. För bärverk i stål innebär detta att kontroll av tillverkning på verkstad förutsätts ingå i den egenkontroll av tillverkaren som omfattas av certifieringen av tillverkarens system för produktionsstyrning, FPC, enligt SS-EN 1090-1.