Kontroll enligt SS-EN 1090-1

För bärverk i stål förutsätts kontroll av tillverkning på verkstad ingå i den egenkontroll av tillverkaren som omfattas av certifieringen av tillverkarens system för produktionsstyrning, FPC, enligt SS-EN 1090-1. Tillverkarens kontrollansvar gäller oberoende av om man utför tillverkningen själv eller om den görs av legotillverkare eller underleverantörer och även om hela eller delar av tillverkningen görs utanför EU.

 

Beroende på aktuell utförandeklass gäller bl a vissa krav på spårbarhet för ingående produkter, vilket innebär att tillverkarens egenkontroll enligt SS-EN 1090-1 omfattar både vad som i EKS definieras som mottagningskontroll och utförandekontroll.

 

Läs mer om kontroll i verkstad här