Mottagningskontroll

Enligt EKS måste byggherren förvissa sig om att material och byggprodukter har sådana egenskaper att materialen och produkterna korrekt använda i byggnadsverket gör att detta kan uppfylla egenskapskraven i EKS och i BBR. Med mottagningskontroll avses i EKS byggherrens kontroll av att material och produkter har förutsatta egenskaper när de tas emot på byggplatsen.

 

Läs mer om mottagningskontroll här