PBL

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Den nya lagen ersätter i sin helhet den tidigare plan- och bygglagen och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m. En förändring är bl a att som en följd av EU:s tjänstedirektiv måste kontrollansvariga och sakkunniga vara certifierade.

 

Läs mer om PBL här