Under de senaste åren har flera nya lagar och regler införts som påverkar inköp, projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader, och fler är på väg. Figuren ovan visar sambanden mellan olika lagar, förordningar, föreskrifter och standarder. Genom att klicka i figuren får du mer specifik information om det du klickar på.