Sakkunnig - stål

Enligt PBL ska det i kontrollplanen framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av särskilda certifierade sakkunniga. I kontrollplanen ska det formellt redovisas vem som är sakkunnig-stål.

 

Boverket har dock ännu inte fastställt certifieringsregler för sakkunnig-stål. Detta gör att byggnadsnämnden än så länge får föra en dialog med byggherren om hur byggherrens egenkontroll inom stålområdet kan förstärkas om man anser att det finns behov av det i det enskilda projektet.