Utförandekontroll

Med utförandekontroll avses i EKS byggherrens kontroll av att tidigare inte verifierbara projekteringsförutsättningar som är av betydelse för säkerheten är uppfyllda, och att arbetet utförs enligt gällande beskrivningar, ritningar och andra handlingar. I EKS delas utförandekontrollen i sin tur upp i grundkontroll respektive tilläggskontroll. Enligt SS-EN1090-2 ska det finnas en kontrollplan som är specifik för konstruktionen. SS-EN 1090-2 skiljer alltså inte på grundkontroll och tilläggskontroll och all kontroll enligt SS-EN 1090-2 bör betraktas som tilläggskontroll.

 

Läs mer om utförandekontroll här