Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090
Ingående produkter Prestandadeklaration Kontrolldokument Mottagningskontroll Tillverkning Tillverkningskontroll Certifiering enlig SS-EN 1090-1 Kontrollplan Komponentspecifikation Prestandadeklaration Kontrolldokument Monteringsplan Byggsats