Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090
Mottagningskontroll Byggsats Kontrolldokument Prestandadeklaration Mottagningskontroll Utförande och montering Utförandekontroll Komponentspecifikation Monteringsplan Kontrollplan Sakkunnig Stål Kontrollansvarig Plan- och bygglagen (PBL)