Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090
Plan- och bygglagen Boverkets föreskrifter Eurokod Byggproduktförordningen SS-EN 1090-2 SS-EN 1090-1